#LIVE Ki. Minto Darsono - BT Ning Lusi Brahman - Lakon "Gatutkaca Jumeneng"

Pak Utis · 24,133 views
Pagelaran wayang Kulit Sedalu Natas
Dalang Ki. Minto Darsono Saking Tulungagung - Jawa Ttimur Lakon "Gatutkaca Jumeneng"
Bintang Tamu “Lusi Brahman & Cak Kunthet”
Saklebete Rerangken Acara Pahargyan
"Pengetan Tahun Inggal 1440 Hijriah/Suroan"
Ds. Blabak Kec. Kandat - Kediri Jum'at, 12 oktober 2018
Sinengkuyung Sawetahipun Dening JODHIPATIproduction